Mevlid kandilimiz Mübarek Olsun

Admin     28-10-20     Genel, İslami Sohbet     Mevlid kandilimiz Mübarek Olsun     587 Defa Okundu

Mevlid kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in dünyayı teşrif ettiği gündür.

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb, 33/45-46)

Bilindiği gibi İslam alemi için kandiller büyük bir önem arz eder. Müslümanlar kandillerde ibadetlerini ve dualarını edip büyük sevap kazanıyorlar. Bu sene Koronavirüs salgın hastalığına yönelik tedbirler sebebiyle, idrak edeceğimiz mevlid gecesinde toplu merasimlerden uzak kalacağız. Buna rağmen, gecenin faziletinden mahrum kalmamalı, salgın hastalığın ve hastalarımızın şifası için daha çok bir dua etmeliyiz.

Bu gece bolca tevbe ve istiğfar etmeli, salavat-i şerifler çekmeli ve Kuran-ı Kerîm okumak ve dinlemekle meşgul olunmalıdır. Samimiyetle yapılacak duaların yanında, ümmetin ve insanlığı için, İslâm coğrafyalarındaki işgal, kan, gözyaşı ve zulmün dinmesi için de dua edilmesini unutulmamalıdır.

Yüce Rabbimiz, Resûl-i Ekrem Efendimiz duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman gönlümüzden eksik etmesin inşallah.

Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz Resûlullah Efendimiz, insanlığa sorumluluk ve görevlerini yeniden hatırlatan son Peygamberdir. O bizlere; hayata ve ölüme, maziye ve istikbale dair mümince bir bakışı öğretmiştir. Teslimiyet ve sadakati, hak ve hakikati, insaf ve vicdanı, adalet ve fazileti, sabır ve hoşgörüyü bizzat yaşayarak göstermiştir. Onu anlamalı, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insanî ve ahlâkî değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını hayatımıza aktarmalıyız.

Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz?

Bütün kandil gecelerinde olduğu gibi Mevlid Kandilinde de yapılması gereken bir takım ibadetler vardır. Tövbe etme, sevap kazanma ve huzura kavuşma amacıyla yapılan ibadetleri bir kaç başlıkda şöyle sıralayabiliriz:

Kuran-ı Kerim okunmalı; Kelamullaha olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)e salât ü selâmlar getirilmeli; Onun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allahın benden istekleri nelerdir gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir etmeli.

Müminlerle helalleşilmeli.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret etmeli.

Mevlid Kandil Duamız

Bismillahirrahmanirrahim

Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur Efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller güzeli, Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi, düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük
Allâh’ım!

Mahlûkatın adedince, Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruz

Ey her şeye hayat bahşeden Allah’ım bütün insanlık, hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılan mübarek günleri vardır.Bir gün daha vardır ki, o da Allah Rasûlü’nün dünyayı teşrif buyurarak tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır. Bizler şimdi o anı yaşıyoruz. Rahmet-i Rahman’ın galeyana geldiğine inandığımız bu kutlu zaman diliminde,

Mevlid Kandili’nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle, ümmet-i Muhammed’in hal-i pürmelali açısından bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla, Şefkat Peygamberi’nin ruhaniyetine sığınarak, sen den yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya rabbi

İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah’ım her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri o kutlunun ışığıyla dağıtıver herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver. her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çözüver sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coşturu ver ruhlarımızı aklın aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturu ver ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarı ver ya Rabbi!

Ey merhameti bol olan Allah’ım!

şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzun ve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız. Biliyoruz ki o rahmet nebisi incinse de küsmedi Vefasızlık görsede alakayı kesmedi

Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya “âmin” de demedi.

Sinesini, Ebû Cehil’leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı ve her sözünü, her davranışını senin rahmetinin enginliğine bağladı.
Sen bizleri onun o engin merhametinden istifade eden ve şefaatine de nâil olanlardan eyle ey Rabbi!

Ey yapılan dualara cevap veren Allâh’ım Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

Allâh’ım

acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ey Yüceler Yücesi!

bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşatı ver sinelerini daimi bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Allahım

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Allahım, 

Cümlemize vicdan genişliği lütfet Kalplerimize inşirah bahşet, Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl,Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım 

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider, Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirine ısındır ve, Bizleri birbirimize sevdir.Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi, Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

Allâh’ım!

Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in Sen’den istediği her türlü hayrı Sen’den istiyor, yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz. 

Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn! Bizim, anne-baba ve ecdadımızın, Bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin, Bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, Sevdiklerimizin, sevenlerimizin, Içinde neş’et ettiğimiz beldedeki insanların, Milletimiz fertlerinin, Kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın, Dostlarımızın, kardeşlerimizin.. Bize karşı hep civanmertçe davrananların..Hayır dualarında unutmayıp,Her zaman bizi de yâd edenlerin.. Üzerimizde hakkı bulunan kimselerin.. Kıymetli nasihatleriyle, Bize bekâ desenli sâlihatın yollarını gösterenlerin…Ve bütün ümmet-i Muhammed’in Günahlarını bağışla! Ya Rabbi!

Allahım!

Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi Bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını, Bir kez daha salavâtlarla anıyor Ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi!


Amin ve selamün alel murselin

vel hamdü lillahi Rabbi’l-alemin El -Fatiha

 

Etiketler

Sende Paylaş:  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yorumlar (14 Yorum)

  Gece_mavisi

  Emeğine sağlık canımm

   Sağol canim… Rabbim yüreğinden geçen güzellikleri kabul etsin.

   Sohbetbaslar ailesi olarak Mevlid Kandilimizi Tebrik ederiz

  DuYgUSuZ

  Teşekkür ederiz Hacer Hanım emeğinize yüreğinize sağlık harika olmuş

  HerKeSLere GuZeL KnDiLLeR RaBBiM qOnLuNuZDeN qeCeNi qÖzuNuZDeKOyMaSinHayİrLiKaNdİLLeR…

  aLemadam

  Ne mutlu ki Alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmetiyiz .

  Admin arkadaşım yüreğine sağlık .

  Hayırlı Kandiller.

  Makaleyi yazan adminim emegine yüregine saglık.. RABBİM nice hayırlı kandillere ulaşmayı nasip etsin. Dualarda buluşmak dilegiyle… Sohbetbaslar.com ailesi olarak mevlit kandilinizi kutlarız..

   Teşekkür ederim canim. Okuyan gözlerine şifa canim.

   Rabbim dualarımızı ibadetlerimizi kabul etsin inşallah.

  S. Aleyküm Sohbetbaslar ailesi olarak bütün İslam aleminin mevlid kandili kutlarım hayırlı nice kandiller dilerim.
  Hacer Hanıma da tesekkur lerimi sunarım.

  Her zamanki gibi anın önemine göre harika bir paylasım yapmıssın eline emegine saglık nice kandiller yasaman dilegiyle.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?İçerikler

Sohbet sitesi yalnız vakit geçiren insanları bir araya getirerek, yeni arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olur.

Takip Et

Sende ♥ hemen takip et

© Copyright 2021 - Tüm hakları saklıdır. SohbetBaslar.COM Seo Web Sitesi Sorumlusu By X